PBA

PBA Jackson Classic

開催要項

Qualifying Round 1

 1. Anthony Simonsen
 2. Tom Daugherty
 3. Matt Russo
 4. Michael Davidson
 5. Ryan Lane

Qualifying Round 2

 1. Anthony Simonsen
 2. Matt Russo
 3. EJ Tackett
 4. Richard Teece
 5. Cody Shoemaker

Qualifying Round 3

 1. Tommy Jones
 2. EJ Tackett
 3. Anthony Simonsen
 4. Matt Russo
 5. Cody Shoemaker

Advancer Round 1

 1. EJ Tackett
 2. Anthony Simonsen
 3. Santtu Tahvanainen
 4. Cody Shoemaker
 5. Matt Russo

Advancer Round 2

 1. Anthony Simonsen
 2. EJ Tackett
 3. Shawn Maldonado
 4. Tommy Jones
 5. Cody Shoemaker
スポンサーリンク

Stepladder Finals

優勝者

優勝者使用ボール

Venom Shock

Black Venom

関連動画

スポンサーリンク